Loading...

ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

ელექტრონული ნებართვები

ახალი ამბები

...

სააგენტოს გიორგი გეჯაძე უხელმძღვანელებს

07.07.2020

ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს გიორგი გეჯაძე უხელმძღვანელებს

ვრცლად

...

შეხვედრა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის შესახებ

27.01.2020

სააგენტოს უფროსი დავით გიგინეიშვილი და იურისტი ნუკა მემარნიშვილი ევროკაშირის პროექტებში მონაწილეობის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრას დაესწრნენ. სააგენტოს მიზანია, აღნიშნულ პროექტებში მონაწილეობით სააგენტოს ხელი შეეწყოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და ეროვნული სტრატეგიების შესრულებაში, მათ შორის, ელექტრონული მომსახურების განვითარებაში, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული მომხმარებელთა ინტერესები. შეხვედრა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით «ჰოლიდეი ინ»-ში გაიმართა და მას სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

ვრცლად

...

ევროკავშირის პროექტის "თვინინგის" დახურვის ღონისძიება

27.01.2020

2020 წლის 9 იანვარს გაიმართა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის, „ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს შესაძლებლობების გაზრდა საქართველოში ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის განვითარებისთვის“ დახურვის ღონისძიება. აღნიშნული პროექტის მიზანი იყო საქართველოს და კერძოდ, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ინსტიტუციონალური გაძლიერება, საქართველოში ბაზარზე პროდუქტის უსაფრთხოების ზედამხედველობის სისტემის განვითარება, ევროკავშირის კანონმდებლობასა და საუკეთესო გამოცდილებაზე დაყრდნობით. დაძმობილების პროექტმა, საქართველოს შესაძლებლობა მისცა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისგან მიეღო ცოდნა, გამოცდილება და უნარები, მჭიდრო თანამშრომლობის გზით პროექტის საქმიანობისა და მოსალოდნელი შედეგების მიღწევაში. აღნიშნული პროექტი დაეხმარა ტექნიკურ და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს: • საზედამხედველო სფეროს სამართლებრივი ჩარჩოს განვითარებაში, ევროკავშირის კანონმდებლობის შესახებ კონსულტაციებითა და მთელი რიგი ევროდირექტივებისა და რეგულაციებთან დაახლოების საშუალებით, მაგალითად: სათამაშოების, მანქანა-დანადგარების, ინდივიდუალური დაცვის აღჭურვილობის, აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობებისა და სხვა კატეგორიის პროდუქტებისთვის. • სააგენტოს ინსპექტორების ცოდნისა და უნარების ამაღლებაში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ექსპერტების მიერ ჩატარებული ტრენინგების, სემინარების, საპილოტე სწავლებების და საქართველოს საზღვრებს გარეთ სასწავლო ვიზიტების საშუალებით. გარდა ზემოაღნიშნულისა, პროექტმა ხელი შეუწყო სახელმწიფო ორგანიზაციებისა და ბიზნესის წარმომადგენლებსა, ასევე, მომხმარებლებს პროდუქტის უსაფრთხოებისა და ბაზარზე ზედამხედველობის ცოდნის ამაღლებაში საქართველოს მასშტაბით საკონსულტაციო შეხვედრებისა და სემინარების მოწყობით, (თბილისსა და სხვა დიდ ქალაქებში, ბათუმისა და ქუთაისის ჩათვლით), სააგენტოს ვებ-გვერდისა და ფეისბუქის გვერდის განვითარებით, საინფორმაციო და საკონსულტაციო ბროშურებისა და სარეკლამო ვიდეოს დამზადებით. პროექტი 24 თვის განმავლობაში ევროკავშირის მხარდაჭერითა და დაფინანსებით ხორციელდებოდა. მისი ბიუჯეტი 1 500 000 ევროს შეადგენდა. ღონისძიებას დაესწრნენ საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წარმომადგენლები, საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს თანამშრომლები, საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საქართველოში დიდი ბრიტანეთის და ლიეტუვას საელჩოს, პროექტის განმახორციელებელი კომპანია NI-CO-ს წარმომადგენლები და სხვა მოწვეული სტუმრები.

ვრცლად

...

სააგენტო მონაწილეობს ზედამხედველობის დოკუმენტის შემუშავებაში

27.01.2020

შახტის, მაღაროსა და კარიერის ზედამხედველობის გაუმჯობესების მიზნით, მიმდინარეობს სამთომოპოვებითი ინსპექტირების სახელმძღვანელოს შემუშავება. პირველ ეტაპზე შემუშავდება რისკის შეფასების მეთოდოლოგია, ხოლო, მეორე ეტაპზე - ინსპექტირების სახელმძღვანელო. სააგენტოს სამთო ობიექტებზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსის მირიან ბედიანიძის ხელმძღვანელობით, სააგენტოს სპეციალისტებმა განიხილეს სახელმძღვანელოს პირველადი დოკუმენტი და მასთან დაკავშირებით, პროექტში ჩართულ მხარეებს თავიანთი მოსაზრებები გააცნეს. წიაღის სექტორის რეფორმის ფარგლებში, პროექტი წიაღის ეროვნულ სააგენტოში ხორციელდება. პროექტი გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP – United Nations Development Programme) მხარდაჭერით მიმდინარეობს, მასში სხვადასხვა უწყებები და ევროკავშირის ექსპერტები არიან ჩართულნი.

ვრცლად

...

სააგენტო გეოინფორმაციული სისტემების XX საერთაშორისო კონფერენციაზე

17.12.2019

სააგენტოს GIS სპეციალისტმა მარიამ ნარსიამ GIS მეოცე საერთაშორისო კონფერენციაზე სააგენტოს გეოინფორმაციული სისტემების შესახებ პრეზენტაცია წარადგინა. გეოინფორმაციულ სისტემებს სააგენტო საქმიანობაში აქტიურად იყენებს - მშენებლობის ნებართვის გაცემის, სამშენებლო ზედამხედველობისა და ექსპლუატაციაში მიღების პროცესში, ასევე, სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვის გაცემის დროს. შედეგად, მთელი საქართველოს მასშტაბით, განსაკუთრებული მნიშვნელობის სამშენებლო ობიექტების შესახებ სააგენტოში მოცულობითი გეოინფორმაციული მონაცემთა ბაზა ფუნქციონირებს. ორგანიზაციებმა წარადგინეს, როგორ გამოიყენება გეოინფორმაციული სისტემები სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის: სოფლის მეურნეობა, განათლება, კულტურული მემკვიდრეობა, გარემოს დაცვა, უძრავი ქონება, გეოდეზია და სხვა. კონფერენციაზე თავიანთი საქმიანობის, მიღწევებისა და ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ ისაუბრეს როგორც კერძო სექტორის, ასევე, საჯარო უწყებების, მათ შორის, სამინისტროებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა.

ვრცლად

...

ცნობიერების ამაღლება სამოქალაქო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების შესახებ

15.11.2019

სამოქალაქო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება მიმდინარეობს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, როგორც, ეს, ევროკავშირთან დადებული ასოცირების შეთანხმებით არის გათვალისწინებული. აღნიშნულ საკითხში ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტომ სემინარი ჩაატარა და ხსენებულ სფეროში მოქმედ კომპანიებს ევროკავშირის კანონმდებლობა გააცნო. სემინარს ევროკავშირის ექსპერტები უძღვებოდნენ: ჯონ ლორანსი, გორდონ რობი, ალექსას ზალპუსი და იან ჰილიერი. კანონმდებლობის მოთხოვნებთან ერთად, მათ დამსწრე საზოგადოებას ევროპული გამოცდილება გაუზიარეს.

ვრცლად

გამოიწერეთ სააგენტოს ახალი ამბები

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო

მისამართი: ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. N8 (ყოფ. ჯიქია), IV სართული. თბილისი 0186, საქართველო

ტელეფონი: 234-77-13

ელ.ფოსტა: tacsa@moesd.gov.getacsa@economy.ge